הלכות שופר וסוכה ולולב - הקדמה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות שופר וסוכה ולולב - הקדמה

הלכות שופר וסוכה ולולב  - הקדמה

הלכות שופר וסוכה ולולב יש בכללן שלש מצות עשה וזה הוא פרטן.

א) לשמוע קול שופר באחד בתשרי

ב) לישב בסוכה כל שבעת ימי החג

ג) ליטול לולב במקדש כל שבעת ימי החג

וביאור מצות אלו בפרקים אלו.