הלכות שביתת עשור - הקדמה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות שביתת עשור - הקדמה

הלכות שביתת עשור  - הקדמה

הלכות שביתת עשור יש בכללן ארבע מצות: שתי מצות עשה ושתי מצות לא תעשה וזה הוא פרטן.

א) לשבות בו ממלאכה

ב) שלא לעשות בו מלאכה

ג) להתענות בו

ד) שלא לאכול ולשתות בו

וביאור כל המצות האלו בפרקים אלו.

 

מזידין. וכן כל הדומה לזה.