הלכות שביתת יום טוב - הקדמה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות שביתת יום טוב - הקדמה

הלכות שביתת יום טוב  - הקדמה

הלכות שביתת יום טוב יש בכללן שתים עשרה מצות שש מצות עשה ושש מצות לא תעשה וזה הוא פרטן.

א) לשבות בראשון של פסח,

ב) שלא לעשות בו מלאכה,

ג) לשבות בשביעי של פסח,

ד) שלא לעשות בו מלאכה,

ה) לשבות ביום חג השבועות,

ו) שלא לעשות בו מלאכה,

ז) לשבות בראש השנה,

ח) שלא לעשות בו מלאכה,

ט) לשבות בראשון של חג הסכות,

י) שלא לעשות בו מלאכה,

יא) לשבות בשמיני של חג,

יב) שלא לעשות בו מלאכה.

וביאור מצות אלו בפרקים אלו.

 

בשבת הסמוכה לו.