הלכות תעניות - הקדמה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות תעניות - הקדמה

הלכות תעניות  - הקדמה

הלכות תעניות מצות עשה אחת והיא לצעוק לפני ה' בכל עת צרה גדולה שלא תבא על הצבור

וביאור מצוה זו בפרקים אלו.