שבילי התנ"ך - פרקי המקרא, פרשנות, מדרשים, קריאה בטעמים, מאמרים, מפות, ציורים וחומרי עזר כסדר המקרא
דפי עבודה, מבחנים ועוד (בפורמט word)
אכן! קברי בית דוד / יואל אליצור
שאלות לעיון בנביאים ראשונים - מלכים א / יששכר יעקבסון
שאלות לעיון בנביאים ראשונים - מלכים ב / יששכר יעקבסון

מאמרים לפי סדר הפרקים
מלכים א'
מלכים א' א: ימי זקנתו של דוד וצוואתו / אברהם גרוסמן
מלכים א' א, כא: והיה כשכב אדוני המלך עם אבותיו / ...אריה ברטל
מלכים א' ב: ערמת אדוניהו וחכמת שלמה / ש. זלבסקי (pdf)
מלכים א' ב: שאלה אחת קטנה / חיים בארילקו
מלכים א' ב, ז: ברזלי הגלעדי ודוד המלך / ד"ר יהודה שפירא
מלכים א' ג: חכמתו של שלמה באגדות חז"ל / מ. זר כבוד (pdf)
מלכים א' ג: משפט שלמה / אליה וגילה ליבוביץ
מלכים א' ג: ההקדמה למלכות שלמה / יואב ברזילי
מלכים א' ג: משפט שלמה כדגם לחשיפת האמת העובדתית / בני דון-יחייא
מלכים א' ג: זיקה של יבום / רחל לב-מור
מלכים א' ג: שלמה ובת פרעה / יהודה איזנברג
מלכים א' ג: משפט שלמה / יהודה איזנברג
מלכים א' ד: הנציבים אשר לשלמה / אברהם גרוסמן
מלכים א' ד, ו: "אשר על המס" / נחמן אביגד
מלכים א' ה-ו: עצי ארזים / עזריה אלון
מלכים א' ו: "לבנים נפלו וגזית נבנה שקמים גדעו וארזים נחליף..." / הרמן וואהלמן
מלכים א 'ו-ז: דברי הימים - חדשות העבר / גיליון מס' 19 (קבוצת מאמרים) / ישראל שייב
מלכים א' ז-ח: גניזת כלי המקדש / חיים מ.י. גבריהו
מלכים א' ח: תפילת שלמה - רטוריקה והשפעתה / עמיחי נחשון
מלכים א' ח-ט: הבטחת המלוכה לבית דוד / יהודה איזנברג
מלכים א' ט-י: מטרת ביקורה של מלכת שבא אצל שלמה / ישראל בן שם
מלכים א' י: מטרת ביקורה של מלכת שבא אצל שלמה / ישראל בן-שם (pdf)
מלכים א' יא: חטאי שלמה / אברהם גרוסמן
מלכים א' יא: לא תראינה עיניך בכל הרעה / יהודה איזנברג
מלכים א' יא: הרהורים על ההגות ההיסטורית של המקרא / יהודה אליצור
מלכים א' יא: דברי הימים - חדשות העבר / גיליון מס' 20 (קבוצת מאמרים) / ישראל שייב
מלכים א' יב: עבודת העגלים בישראל / אברהם בטש
מלכים א' יב: עצת הזקנים ועצת הילדים / יהודה איזנברג
מלכים א' יב: חטאותיו של ירבעם / פרופ 'מנחם הרן
מלכים א' יא-יב: הקבלות היסטוריות בספר מלכים א' / עוזי כהן
מלכים א' יג: לא נודע שמם / חפצי רובלין
מלכים א' יג: נביא ונבואה / חן-ציון ניות
מלכים א' יג: שלמה ובת פרעה / א .מלמט
מלכים א' יג: בין 'ואכול שם לחם' לבין 'לא תאכל לחם' / נילי סמט
מלכים א' יד: מסע שישק / אברהם גרוסמן
מלכים א' טז: המלחמה בפולחן הבעל בימי אחאב / אברהם גרוסמן
מלכים א' טז: העיר שומרון / ד"ר זאב וילנאי
מלכים א' יז: זהותו של אליהו התשבי - בעקבות הכתובים והפרשנות המסורתית / דליה חשן
מלכים א' יז, ב-ז: אליהו בנחל כרית / אלחנן סמט
מלכים א' יז, ח-טז: אליהו בצרפת אל מול האלמנה / אלחנן סמט
מלכים א' יז, יז-כד: אליהו מְחַיֶּה את בן הצרפית / אלחנן סמט
מלכים א' יח: אליהו בכרמל - מגיאוגרפיה לפרשנות ספרותית / ד"ר ישראל רוזנסון
מלכים א' יח, לו-לז: תפילתו של אליהו / אלחנן סמט
מלכים א' יח: הפטרת פרשת 'כי תשא' / אלחנן סמט
מלכים א' יט: הקבלות היסטוריות בספר מלכים א' / עוזי כהן
מלכים א' יט, ח: הר סיני, הר חורב, הצמח סוף וים סוף / ד"ר אפרים וחנה הראובני
מלכים א' יט, יא-יד: ההתגלות בקול דממה דקה / אלחנן סמט
מלכים א' יט, יד: "וַיְבַקְשׂוּ אֶת נַפְשִׂי לְקַחְתָּהּ!" / אלחנן סמט
מלכים א' יט, י-כא: המפגש הראשון בין אליהו לאלישע / אלחנן סמט
מלכים א' יט, ב-ט: פרקי אלישע / אלחנן סמט
מלכים א' כ: עמק סוכות במערכות דוד ואחאב / י. ידין
מלכים א' כ: ההיבט הגיאוגרפי וההיסטורי בלימוד המקרא בישיבות התיכוניות / פרופ' שמואל ורגון
מלכים א' כ-כב: מלחמות אחאב וארם / אברהם גרוסמן
מלכים א' כ-כב: דברי הימים - חדשות העבר / גיליון מס' 21 (קבוצת מאמרים) / ישראל שייב
מלכים א' כא: כיצד הפקיע אחאב את כרם נבות? / יהודה איזנברג
מלכים א' כא: אחאב ונבות - עיונים בדרכי הצדק האלקי / יונה בר מעוז
מלכים א' כא: "לא תחמד" - הדיבר העשירי וטעמו / אלחנן סמט
מלכים א' כא, א-טז: סירובו של נבות ומניעיו / אלחנן סמט
מלכים א' כא, יז-כט: "הֲרָצַחְתָּ וְגַם יָרָשְׂתָּ?!" - אחריותו של אחאב / אלחנן סמט
מלכים א' כא, יז-כט: עונשו האישי של אחאב על רצח נבות וגזר הדין על ביתו / אלחנן סמט
מלכים א' כא, כ: "הַמְצָאתַנִי איְבִי!?" / אלחנן סמט
מלכים א' כא, כז-כט: משמעות כניעתו של אחאב / אלחנן סמט
מלכים א' כא, כז: השינוי בין תגובתו הראשונה של אחאב לתגובתו השנייה / אלחנן סמט
מלכים א' כא: כרם נבות: מבנה הסיפור - עיון מסכם / אלחנן סמט
מלכים א' כא: לא תראינה עיניך בכל הרעה / יהודה איזנברג
מלכים א' כב: מלחמות ישראל ואשור / א .מלמט

מלכים ב'

מלכים ב' א: מדוע נשרפו שני שרי החמישים וחמישיהם? / אלחנן סמט
מלכים ב' א: אליהו הנביא / ד"ר אליעזר מרגליות
מלכים ב' ב-ט: פרקי אלישע / הרב אלחנן סמט
מלכים ב' ב, ט-י: הדו-שיח מעבר לירדן / אלחנן סמט
מלכים ב' ב, יא-יב: עליית אליהו / אלחנן סמט
מלכים ב' ב: זהותו של אליהו התשבי - בעקבות הכתובים והפרשנות המסורתית / דליה חשן
מלכים ב' ב: אדרת אליהו / יהודה איזנברג
מלכים ב' ב: עלייתו של אליהו / יהודה איזנברג
מלכים ב' ג, ד-כז: מעשהו של מישע והקצף על ישראל - פירוש ראשון / הרב אלחנן סמט (פורמט pdf)
מלכים ב' ג, ד-כז: מעשהו של מישע והקצף על ישראל - פירוש שני / הרב אלחנן סמט (פורמט pdf)
מלכים ב' ג: שובה ה' את שבותנו / יוסף ברסלבי
מלכים ב' ג: דרכו של מלכיצדק מספר בראשית לספר תהילים / יהודה אליצור
מלכים ב' ג: עולת מישע / יהודה אליצור
מלכים ב' ד: ראשי חדשים בתקופת המקרא / ד"ר דב נוי
מלכים ב' ד: האישה השונמית ובנה המת / יהודה איזנברג
מלכים ב' ד: מדרש ואשה אחת מנשי בני הנביאים / י. ד. אייזנשטיין
מלכים ב' ד: סיפור השונמית / מרדכי סבתו
מלכים ב' ד, א-ז: אסוך השמן - מבוא / הרב אלחנן סמט (פורמט pdf)
מלכים ב' ד, א-ז: "וְאִשָּׁה אַחַת... צָעֲקָה אֶל אֱלִישָׁע" / הרב אלחנן סמט (פורמט pdf)
מלכים ב' ד, א-ז: "וַיֹּאמֶר אֵלֶיהָ אֱלִישָׁע: מָה אֶעֱשֶׂה לָּךְ..." / הרב אלחנן סמט (פורמט pdf)
מלכים ב' ד, א-ז: המשך הסיפור: אלישע מחולל נס לאלמנה - 'תורת הנס' בסיפורנו / הרב אלחנן סמט (פורמט pdf)
מלכים ב' ד, ח-לז: תרומתו של מבנה הסיפור לעמידה על משמעותו / הרב אלחנן סמט (פורמט pdf)
מלכים ב' ד, ח-לז: מצג הסיפור משולב בראשית ההתרחשות / הרב אלחנן סמט (פורמט pdf)
מלכים ב' ד, ח-לז: לידת הבן / הרב אלחנן סמט (פורמט pdf)
מלכים ב' ד, ח-לז: השונמית מגיעה לאלישע / הרב אלחנן סמט (פורמט pdf)
מלכים ב' ד, ח-לז: השונמית משיבה את אלישע לביתה / הרב אלחנן סמט (פורמט pdf)
מלכים ב' ד, ח-לז: קריאה שנייה של הסיפור - ניסיון ליישוב התמיהות / הרב אלחנן סמט (פורמט pdf)
מלכים ב' ד, ח-לז: השוואת סיפורי ההחייאה של אליהו ושל אלישע / הרב אלחנן סמט (פורמט pdf)
מלכים ב' ד, ח-לז: הפטרת פרשת וירא / הרב אלחנן סמט (פורמט pdf)
מלכים ב' ד, לח-מד: הנזיד והלחם / הרב אלחנן סמט (פורמט pdf)
מלכים ב' ד, לח-מד: האם הסמיכות בין שני הסיפורים מהותית, או שמא היא תוצאת הדמיון החיצוני ביניהם? / הרב אלחנן סמט (פורמט pdf)
מלכים ב' ד, לח-מד: מגמתם של שני הסיפורים / הרב אלחנן סמט (פורמט pdf)
מלכים ב' ד, לח-מד: 'תורת הנס' בשני הסיפורים / הרב אלחנן סמט (פורמט pdf)
מלכים ב' ה: אלישע ונעמן / יהודה איזנברג
מלכים ב' ה, א-כז: נעמן - מבנה הסיפור ומשמעותו / הרב אלחנן סמט (פורמט pdf)
מלכים ב' ה, א-כז: פנייתו של נעמן למלך ישראל וכישלונה / הרב אלחנן סמט (פורמט pdf)
מלכים ב' ה, א-כז: התערבות אלישע ופניית נעמן אליו / הרב אלחנן סמט (פורמט pdf)
מלכים ב' ה, א-כז: המהפך באישיותו של נעמן/ הרב אלחנן סמט (פורמט pdf)
מלכים ב' ה, א-כז: סירוב אלישע ליטול את מתנת נעמן ומניעיו / הרב אלחנן סמט (פורמט pdf)
מלכים ב' ה, א-כז: חטאו של גיחזי ועונשו / הרב אלחנן סמט (פורמט pdf)
מלכים ב' ו, א-ז: הצפת הגרזן - מבנה הסיפור / הרב אלחנן סמט (פורמט pdf)
מלכים ב' ו, א-ז: הכעס וההתרצות/ הרב אלחנן סמט (פורמט pdf)
מלכים ב' ו, א-ז: התקלה ותיקונה / הרב אלחנן סמט (פורמט pdf)
מלכים ב' ו, א-ז: נס הצפת הגרזן - 'תורת הנס'/ הרב אלחנן סמט (פורמט pdf)
מלכים ב' ו, ח-כג: סנוורים - נושא הסיפור / הרב אלחנן סמט (פורמט pdf)
מלכים ב' ו, ח-כג: בין מלך ישראל לבין הנביא / הרב אלחנן סמט (פורמט pdf)
מלכים ב' ו, ח-כג: אלישע הנביא בעיני מלך ארם / הרב אלחנן סמט (פורמט pdf)
מלכים ב' ו, ח-כג: בין הנביא לבין נערו / הרב אלחנן סמט (פורמט pdf)
מלכים ב' ו, ח-כג: בין הנביא לבין הסוסים ורכב האש הסובבים אותו / הרב אלחנן סמט (פורמט pdf)
מלכים ב' ו, ח-כג: בין הנביא לבין חיל ארם / הרב אלחנן סמט (פורמט pdf)
מלכים ב' ו, ח-כג: היחס לחיל ארם השבוי בשומרון / הרב אלחנן סמט (פורמט pdf)
מלכים ב' ו, ח-כג: שלוש תפילותיו של אלישע בסיפורנו / הרב אלחנן סמט (פורמט pdf)
מלכים ב' ו, ח-כג: בין אלישע בסיפורנו לבין אליהו בעימות עם אחזיה ושלוחיו / הרב אלחנן סמט (פורמט pdf)
מלכים ב' ו, כד: רעב - בין סיפורנו לבין סיפור הכאת עיני ארם בסנוורים הקודם לו / הרב אלחנן סמט (פורמט pdf)
מלכים ב' ז, ג-ה; ח-י: ארבעה מצורעים / הרב אלחנן סמט (פורמט pdf)
מלכים ב' ח, א-ו: זאת האשה וזה בנה - הרקע המשפטי של סיפורנו - עיון הלכתי / הרב אלחנן סמט (פורמט pdf)
מלכים ב' ח, ז-טו: בדמשק - מגמת סיפורנו / הרב אלחנן סמט (פורמט pdf)
מלכים ב' ח, ז-טו: תשובת אלישע לשאלת בן הדד: על אי-אמירת האמת לחולה מסוכן / הרב אלחנן סמט (פורמט pdf)
מלכים ב' ח, ז-טו: נסיבות מותו של בן הדד / הרב אלחנן סמט (פורמט pdf)
מלכים ב' ח-ט: מי הרג את יהורם ואחזיהו? / דניאל משה לוי
מלכים ב' ט, א-י: מדוע הטיל אלישע את השליחות למשוח את יהוא על אחד מבני הנביאים? / הרב אלחנן סמט (פורמט pdf)
מלכים ב' ט, א-י: יהוא ואליהו / הרב אלחנן סמט (פורמט pdf)
מלכים ב' ט, א-י: 'הֵעלמותו' של אלישע לאחר משיחת יהוא / הרב אלחנן סמט (פורמט pdf)
מלכים ב' ט: האשה הנשקפת בעד החלון / שולה אברמסקי (pdf)
מלכים ב' ט-י: דמותו של יהוא / ד"ר בנימין אופנהיימר
מלכים ב' י: בני הרכבים בזמן מרד יהוא / ד"ר שמואל אברמסקי
מלכים ב' יב: מערכת הכספים של בית המקדש / יהודה איזנברג
מלכים ב' יד: כיבושיו של ירבעם בן יואש / אברהם גרוסמן
מלכים ב' יד: בחקר המקרא / א"ל מהרשק
מלכים ב' יד-טו: דברי הימים - חדשות העבר / גיליון מס' 22 (קבוצת מאמרים) / ישראל שייב
מלכים ב' טז: גניזת כלי המקדש / חיים מ.י .גבריהו
מלכים ב' טז: מלחמת ארם ואפרים ביהודה בשנת / 733 ד"ר בנימין אופנהיימר
מלכים ב' טז: מצור ירושלים בימי אחז / ב"צ לוריא (pdf)
מלכים ב' טז-כג: דת ומדיניות חוץ בממלכת יהודה בתקופת ההגמוניה האשורית / ד"ר דוד אלגביש
מלכים ב' יז: מלחמות ישראל ואשור / א .מלמט
מלכים ב' יז: דברי הימים - חדשות העבר / גיליון מס' 23 (קבוצת מאמרים) / ישראל שייב
מלכים ב' יח, י: נאומו של רבשקה בתעלת הברכה העליונה / ברוך קפלינסקי
מלכים ב' יח: חורבן שומרון / פרופ' חיים תדמור
מלכים ב' יח: בימי חזקיהו מלך יהודה / ב"צ לוריא (pdf)
מלכים ב' יח-יט: מסע סנחריב לארץ יהודה / ב .מזר
מלכים ב' יח-יט: סנחריב עולה על ירושלים / יהודה איזנברג
מלכים ב' יח-יט: חזקיהו וסנחריב / פרופ 'חיים תדמור
מלכים ב' יח-יט: חזקיהו המלך / ב"צ לוריא (pdf)
מלכים ב' יט: כיצד תכנן חזקיהו את מפלתו של סנחריב (קטעים) / ב.צ .לוריא
מלכים ב 'יט: דברי הימים - חדשות העבר / גיליון מס' 24 (קבוצת מאמרים) / ישראל שייב
מלכים ב' כ: ישעיהו מול חזקיהו ומראדך בלאדן / יהודה אליצור
מלכים ב' כ: "מעלות אחז" / י. ידין
מלכים ב' כ: מתי נחצבה "נקבת חזקיהו" ומקומם של בין החומותיים והמכתש / אשר גרוסברג (pdf)
מלכים ב' כ: כיצד התכונן חזקיהו למצור סנחריב? / אשר גרוסברג (pdf)
מלכים ב' כג: למהות הרגמים במערב ירושלים / יהודה אליצור
מלכים ב' כב: שפן - סופר המלך / ב"צ לוריא
מלכים ב' כד: שני נביאים מול ארבע מפלגות - ירמיהו ויחזקאל בימי גלות יהויכין / יהודה אליצור
מלכים ב' כד: ההיבט הגיאוגרפי וההיסטורי בלימוד המקרא בישיבות התיכוניות / פרופ' שמואל ורגון
מלכים ב' כה: דברי הימים - חדשות העבר / גיליון מס' 25 (קבוצת מאמרים) / ישראל שייב