1. המרגלית
2. השבת בבריאת העולם
3. השבת במצרים
4. השבת במדבר סין
5. מן המדבר ועד לשולחן השבת שלנו
6. השבת של מתן תורה
7. כוס הקידוש
8. הקידוש והסעודה
9. ההבדלה
10. השבת בהקמת המשכן
11. המלאכות האסורות בשבת
12. "הקושר" ו"המתיר"
13. "התופר" ו"הקורע"
14. "הכותב" ו"המוחק"
15. איסורי חכמים למלאכת הכתיבה
16. מוקצה
17. סיפור: כוחה של שבת, הרב מ' להמן
18. "הבונה" ו"הסותר"
19. "המבעיר" ו"המכבה"
20. בתו של ר' חנינא בן דוסא ונר השבת
21. משחק, לסיכום אבות המלאכה
22. השבת בבית הכנסת
23. תפילת שחרית של שבת
סיום
מדריך למורה