"יהודי עולמי" - ביקור בקהילות יהודיות

אליהו בירנבוים